Programes de intervenció

Els programes que es desenvolupen en els nostres recursos abasten totes les nostres àrees disciplinars: psicològica, ocupacional, social i sanitària. Aquests programes contemplen intervencions tant individuals com grupals i estan dirigits tant a usuaris com a famílies.

 

Els programes grupals es porten a terme mitjançant el desenvolupament de tallers elaborats per l’equip tècnic, executats pel personal tècnic i educatiu, i planificats de manera setmanal per l’equip de coordinació.

Els programes individuals es duen a terme mitjançant l’atenció directa a la persona o la seua família, per part del personal cuidador i de l’equip tècnic, atenent les necessitats específiques i personals de cada moment.

Per a l’òptim desenvolupament dels programes fomentem l’ús de les TICS i les noves tecnologies: les persones a les que atenem tenen accés a ordinadors, internet i xarxes socials. Utilitzem mitjans interactius com pissarres digitals i ordinadors de pantalla tàctil adaptats a les necessitats i demandes personals.