Centre de formació

Centre de Formació Ocupacional. Desenvolupament de cursos de formació ocupacional, preferentment per a desocupats.

La majoria de les persones amb malaltia mental crònica en general, i de les persones amb diagnòstic d’esquizofrènia en particular, estan aturades o excloses del món laboral i presenten importants dificultats per accedir i mantenir-se en llocs de treball competitius. Necessiten, per tant, programes de rehabilitació laboral que els orienten i ajuden a adquirir aquells hàbits laborals i habilitats que els permetin estar en millors condicions per accedir i desenvolupar-se en el món laboral.
Sota aquesta premissa i amb un context formatiu altament limitant en la Comarca de la Ribera Baixa, el 2006 comença la marxa del nostre Centre de Formació, sent homologats per la Direcció General del SERVEF per a la impartició de 6 especialitats formatives per als cursos de formació ocupacional.

En l’actualitat, les especialitats formatives per a les quals la Fundació SASM està homologada són:

 

  • Atenció sociosanitària a persones en el domicili. SSCS0108.
  • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions. SSCS0208.
  • Atenció especialitzada per a malalts d’Alzheimer. SANC01.

 

És important recalcar que la formació ocupacional, no és una formació destinada específicament per a persones amb algun tipus de discapacitat, sinó que el col·lectiu al qual va dirigida és el dels aturats en general, amb la possibilitat de participació de persones amb activitat laboral.

Des de l’inici d’aquest projecte, considerem que el conjunt de les accions formatives que es desenvolupen en el nostre Centre de Formació, serien accessibles a totes les persones que desitjaren realitzar-les i compliren amb els criteris de selecció impostos, tant si eren persones vinculades a la nostra entitat com si no, amb malaltia mental o sense; donat que d’aquesta manera facilitaríem i promouríem la integració social, la convivència i el coneixement de la realitat de la malaltia mental.

Date

14 març, 2016