Centre de dia

Centre de Dia. Recurs destinat a persones amb malaltia mental amb gran deteriorament de les seves capacitats funcionals i del seu entorn social.

El Centre de Dia és un centre especialitzat i específic on es desenvolupen programes intensius de recuperació funcional durant tot el dia i activitats estructurades d’ocupació del temps lliure. La capacitat del CdD és de 20 places.

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 10.00 a 17.00 hores.
El Centre de Dia és en un edifici propietat de Fundació SASM. Es tracta d’un centre privat sostingut amb fons públics de la Generalitat Valenciana.

Date

14 març, 2016