pla d’igualtat

La Fundació de la Comunitat Valenciana Sants Andrés, Santiago i Miguel, a través del seu Patronat i Direcció, sensible a aquests principis i normativa, i no estant obligada per aquestes regulacions, ja que es tracta d’una entitat que compta amb menys de 250 persones treballant en la mateixa, ha decidit en l’any 2016 incloure com un dels seus principis rectors la Igualtat d’Oportunitats i Tracte entre dones i homes. Aquesta inclusió es veu reflectida en aquest primer Pla d’Igualtat que pretén millorar i ampliar el compromís de l’entitat amb un entorn de treball que respecte la diversitat i erradiqui qualsevol possible aparició de situacions de discriminació, per la qual cosa s’han definit i aplicat mesures o accions positives a la totalitat de la plantilla amb la participació de la mateixa i amb la dels diferents agents socials.

L’objectiu general perseguit per la Fundació SASM amb la definició i implantació d’aquest primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes és, prevenir possibles situacions de desigualtat entre homes i dones, alhora que millorar aquest enfocament de gènere en l’organització com element fonamental de l’estratègia de la mateixa. Els objectius específics del pla són els següents:

 • Anticipar, prevenir i incentivar processos de captació i promoció que eviten la segregació vertical i horitzontal en l’organització.
 • Desenvolupar i establir accions específiques per a la captació i promoció de dones en els llocs en què pogueren trobar-se sub-representades.
 • Garantir l’accés en igualtat de condicions a homes i dones a formació contínua, per tal de promoure el desenvolupament de la carrera professional d’una manera no discriminatòria.
 • Realitzar accions formatives i de sensibilització sobre igualtat de tracte i d’oportunitats.
 • Aconseguir una major i millor conciliació de la vida personal, laboral i familiar dels homes i dones que treballen a la Fundació, mitjançant campanyes de sensibilització, anàlisi de les necessitats reals de conciliació i difusió de les mesures per conciliar existents i que es pugueren establir.
 • Revisar i analitzar en profunditat els mecanismes retributius per detectar, prevenir i corregir així possibles desigualtats salarials.
 • Millorar els sistemes de comunicació interna i externa actuals, amb l’objectiu d’aconseguir la utilització de llenguatge no sexista.
 • Dissenyar un protocol de prevenció i actuació sobre assetjament moral i sexual.

El nostre I Pla d’Igualtat, es tracta d’un Pla alineat amb la política de Qualitat i Igualtat d’Oportunitats de la institució i la vigència del qual s’estableix per un període de dos anys des de la seva aprovació:

Octubre de 2016, i la data de finalització Setembre de 2018.

 

Tant el Pla com els programes de treball contenen objectius, mesures i actuacions que han de complir els requisits següents:

 

 • Viabilitat, tant en els terminis del seu desenvolupament com en els recursos requerits i en les metes plantejades.
 • Adaptació a la realitat de l’organització i del seu entorn.

Áreas de Intervención:

 1. Accés a l’ocupació.
 2. Classificació professional, Formació i Promoció.
 3. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
 4. Comunicació i llenguatge no sexista.
 5. Retribució.
 6. Seguretat i Salut Laboral (inclou assetjament sexual i per raó de gènere).

AÏNHOA RODENES PÉREZ

Hi ha una història darrere de cada persona. Hi ha una raó per la qual som com som. Pensa això abans de jutjar a ningú.

AROA SANSELONI CUEVAS

No podem ajudar a qui no vol ser ajudat…, tota aquesta vida té un procés deixem-lo fluir, respetem les decisions.

MIGUEL FRANCO PRADAS

La malaltia mental té tractament, i els prejudicis ?. Nosaltres també treballem en això.

LORENA ADAM FERRI

Entendre una malaltia mental resulta difícil per a algunes persones, en algunes ocasions per a aquelles persones que sí que l'entenen, també ho és. El més important és no jutjar i intentar conèixer la persona independentment de la seva malaltia; sempre val la pena.

MIRIAM CARBAJO MERINO

La cosa més important en la malaltia és mai perdre cor. Nikolai Lenin.

AUXILIADORA TOMÁS FOX

Treballar per a mi en la Fundació és molt gratificant ja que implica fer el camí més fàcil a un grup de persones que abans únicament tenia dificultats.

RECAREDO GARCÍA TORRES

Tots tenim dret a una vida digna. Eixe és el motor del nostre treball.

CARLOS LAGUNA TALENS

Junts podem millorar la qualitat de vida de qui pateix una malaltia mental. Els que estem amb ells, amb un somriure i tracte d'afecte. La societat amb més integritat i eliminació de prejudicis. Perquè no és cosa de "bojos". És cosa de tots.

NOÉ ASES RODRÍGUEZ

Una de les pitjors coses per les quals passa una persona amb una malaltia invisible, és sentir que ha de demostrar lo malament que està. El que no es veu també fa mal.

SHEILA GARCÍA MONTESINOS

M'agrada aprendre coses noves cada dia, i encara que l'estigma vullga demostrar el contrari, treballar amb persones m'ensenya cada dia, coses meravelloses ... potser el problema llavors el tinguen aquells que viuen els prejudicis, perquè els altres, mútuament, fem que les nostres vides siguen molt més feliços.