Visió

Solidesa

Responsabilitat

Ser referent

Ser una entitat sòlida , responsable i referent en l’àmbit de l’atenció a les persones amb trastorn mental greu en la Comunitat Valenciana, quina la manera d’actuar es base en la integritat , la eficacia, el servei, la qualitat i l’interès general.

Missió

Eliminació de l'estigma

Qualitat de vida

Atenció integral

Fundació SASM té per missió la eliminació de l’estigma i la millora de la qualitat de vida de persones amb malaltia mental greu i les seves famílies , mitjançant una atenció integral centrada en la persona.

Valors

Transparència

Honestedat

Responsabilitat

Superació

Humanitat

Transparència , honestedat i responsabilitat : perquè som capaços d’adaptar-nos al canvi i vam triar aquests valors com la millor guia per a això. Afany de superació perquè som un equip dinàmic i compromès en la millora contínua. Humanitat, perquè treballem per i per a les persones a les que atenem així com per i per a les persones que treballen a la Fundació SASM , promovent i facilitant la igualtat d’oportunitats en totes les seues vessants.