La Fundació SASM

La Fundació SASM, es va constituir com a tal a l’abril de 2001, amb caràcter d’assistència social, i amb l’objectiu d’abordar l’atenció sociosanitària, recuperació i residència de les persones amb malaltia mental crònica.

 

Fruit d’aquest projecte, i amb l’objectiu de facilitar la recuperació i inclusió real de les persones ateses, s’obren els següents recursos: a l’octubre de 2004, el Centre Específic per a Persones amb Malaltia Mental Crònica (CEEM) i el Centre de Dia ( CdD); en 2006 les instal·lacions van ser homologades com a centre de formació ocupacional; i el 2009 i 2012 es van obrir dos vivendes tutelades supervisades, una per a dones i una altra per a homes respectivament.
+ info

Visió

Ser una entitat sòlida , responsable i referent en l'àmbit de l'atenció a les persones amb trastorn mental greu en la Comunitat Valenciana, quina la manera d'actuar es base en la integritat , l'eficàcia, el servei, la qualitat i l'interès general.

Missió

La eliminació de l'estigma i la millora de la qualitat de vida de persones amb malaltia mental greu i les seves famílies.

Valors

Transparència, honestedat i responsabilitat.

Contacta amb nosaltres

FUNDACIÓN CV
SANTOS ANDRÉS, SANTIAGO Y MIGUEL
Camino Les Cendroses s/n
Apartado de correos 102
46410 Sueca (Valencia)
Tel.: 96 170 30 30
Fax: 96 170 13 74
fundacionsasm@fundacionsasm.org

Col·laboradors

Agraïm l’esforç i la confiança a tots els nostres col·laboradors, els quals fan que es puga dur a terme la nostra tasca dins de la Fundació SASM.